Category: Văn mẫu lớp 7

Bạn em chỉ ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc, … mà tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em hãy chứng minh cho bạn thấy rằng thiên nhiên chính là nơi đem lại cho ta sức khỏe, sự hiểu biết và niềm vui vô tận, và vì thế, chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên.

Bạn em chỉ ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc, … mà…
Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.…